Yangın Alarm Sistemleri

Yangın Alarm Sistemleri

Analiz Güvenlik Sistemleri

Yönetmelik gereği görülen tün yangın alarm sistemlerinde yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı paneller aşağıda belirtilen yerlerde tesis edilecektir. Bina ya da yapının zemin katında ve sürekli olarak görevli personel bulunan bir yerde ana kontrol paneli veya ana yangın kontrol panelinin başka bir mahalde tesis edilmesi gerekli görülüyorsa, bir yangın alarm tekrarlayıcı paneli tesis edilecektir. fire-alarm-systems

Yangın kontrol panelinin tesis edildiği yerde personelin bulunamadığı zaman aralıkları varsa, bu sürelerde sürekli personel bulunan ikinci bir mahalde veya daha fazla mahallerde tekrarlayıcı paneller tesis
edilecektir. Yangın alarm sistemi birden fazla binayı kapsıyorsa, iki veya daha fazla yangın bölgesi bulunan her binada ayrı bir tali yangın kontrol paneli ya da tekrarlayıcı panel tesis edilecektir.

Yangın kontrol panelleri veya tekrarlayıcı panellerinde asgari olarak aşağıdaki sesli, ışıklı ve alfanümerik göstergeler bulunacaktır:

Genel yangın alarm lambası ve her yangın bölgesi için ayrı bir yangınalarm lambası.

Genel sistem arıza lambası ve ayrı bir ışıklı alfanümerik gösterge ile bölgesel arıza bilgisi verilmiyorsa, her yangın bölgesi için ayrı bir arıza lambası. Yangın uyarı butonlarından ve otomatik yangın detektörlerinden gelen uyarılar, bireysel olarak cihaz bazında değerlendirebilen adreslenebilir sistemlerde, yukarıdakilere ek olarak, bireysel yangın ve arıza uyarılarının izlenebileceği bir ışıklı alfanümerik gösterge.

Her yangın veya arıza sinyali alındığında aktive olan sesli uyarı cihazı (Sesli uyarı cihazı bir buton ile susturulabilecek; ancak sesli uyarının susturulması ışıklı uyarıların kalkmasına neden olmayacaktır.)

Tüm bölgesel yangın ve arıza lambalarının yanında, hangi yangın bölgesine ait olduğunun açık, net ve silinmeyecek bir şekilde etiketler bulunacaktır.

Yeterli aydınlatma ve gürültüsüz bir ortam kullanılacaktır. Yangın riskinin yüksek olmadığı bir ortam kullanılacaktır. Binanın zemin katında sürekli personel bulunmuyorsa bu sürelerde personel bulunan ikinci bir yerde tekrarlayıcı panel olması gerekir.

Sistem birden fazla binayı kapsıyorsa iki veya daha fazla bölge bulunan her binada bir tali kontrol paneli olması gerekir.

Adresli yangın algılama ve erken uyarı sistemleri; analog adresli ve interaktif adresli olmak üzere iki çeşittir. Bu sistemlerde kullanılan dedektör, buton, siren ve modüllerin her birinin kendine ait bir numarası vardır. Kullanıldığı ortama göre dedektör hassasiyetleri ve kirlenme seviyeleri panel üzerinden ayarlanabilir.

alarm kablosu    yangın kablosu       yangın dedektörü     yangın dedektörü kamera
alarm sistemleri yangın sistemleri    dedektör
alarm kamera     yangın alarm sistemi yangın ihbar kablosu

Send a Message